loader image
Ovk-besiktning & injustering

Sveair ab

Ovk-besiktning & injustering

Sveair ab

Sedan 1979

Under flera generationer har vi tillfört hållbara insatser för en renare vistelse i byggnader. Med 40 års erfarenhet och gedigen kunskap inom ventilationssystem besitter vi den kompetens och nätverk som speglar sig i både kvalitét och utveckling. Sveair AB står för kvalitét samt pålitlighet och våra tjänster är ofta det naturliga förstahandsvalet för kunderna där förhållningssätt bygger på ett nära och utvecklande samarbete med våra kunder. ” Vi tror på att en bra relation till kunder skapar bättre förutsättningar, kreativa lösningar och högre tillit. Samtidigt som vi ska bidra till en bra inomhusmiljö för alla.” – Peter Blomberg, VD och grundare.
projekt
Tyresö bostäder
Signalisten
Solnabostäder
Vingner projekt
Newsec
Pefab
Kmp miljö
Maleon AB
Windefalk

Ovk-besiktning

Sedan 1991 finns ett krav att fastighetsägare, däribland bostadsrättsföreningar, regelbundet ska utföra en så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa ett gott inomhusklimat.

Sveair AB har certifierad personal för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i Stockholm som säkerställer inomhusklimatet och funktionen av ventilationssystem i byggnader.

Injustering

Det är viktigt att inte bara utföra OVK utan att underhålla och justera ventilationen i byggnaden.

Injustering utförs i samband med att nya ventilationssystem monteras eller vid underkänd OVK där åtgärd blir att justera flödet.

Den första injusteringen av nya ventilationssystem är viktig då den lägger grunden för inomhusklimatet och även kommande besiktning.

När ventilationssystemet är väl injusterat minskar det risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- eller eventuella radonproblem.

Efter det kontrolleras injustering och luftflöden regelbundet.

Sveair AB injusterar alla typer av ventilationssystem i Stockholm och erbjuder noga utförda injusteringar tillsammans med fullständig dokumentation.

Rengöring

Att ventilationskanalerna hålls rena är en förutsättning för ett gott inomhusklimat där gammal luft förs bort och ny luft tas in.
Att regelbundet rengöra din ventilation hjälper dig att minska din energiåtgång och du slipper de hälsoriskerna som ett smutsigt/dåligt skött ventilationssystem medför.

Ett välfungerande ventilationssystem i hemmet hjälper till att snabbt få ut den förorenade luften och ta in frisk luft.

Sveair AB rengör samt kontrollerar alla typer av ventilationssystem i Stockholms byggnader.

Radonmätning

Ett allvarligt problem är det som leder till att radon sprids i byggnaden. Det här kan ske när ventilationssystemet inte är justerat på rätt sätt.
Sveair AB utför radonmätningar/utredningar samt sanerar eventuella förhöjda radonhalter i Stockholm. Vi har möjlighet att utföra både långtidsmätning & korttidsmätning av radonhalten. 

Offert

För allmänna funderingar och frågor – 08 480 013 70

Sveair ab

Vi utför tjänster inom ventilation i Stockholm
och har vårt kontor beläget i Enskede
Org.nr 556866-2646