loader image

OVK ( obligatorisk ventilationskontroll ) i Stockholm

Sveair ab

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) - Stockholm

Sedan 1979

Under flera generationer har vi tillfört hållbara insatser för att säkerställa inomhusklimat i byggnader. Med 40 års erfarenhet och gedigen kunskap inom ventilationssystem, besitter vi den kompetens och nätverk som speglar sig i både kvalitét och utveckling. Sveair AB står för kvalitét samt pålitlighet och våra tjänster är ofta det naturliga förstahandsvalet för kunderna där förhållningssätt bygger på ett nära och utvecklande samarbete med våra kunder.” Vi tror på att en bra relation till kunder skapar bättre förutsättningar, kreativa lösningar och högre tillit.
Samtidigt som vi ska bidra till en bra inomhusmiljö för alla för en renare vistelse.” – Peter Blomberg, VD och grundare.

projekt
Tyresö bostäder
Signalisten
Solnabostäder
Vingner projekt
Newsec
Pefab
Kmp miljö
Maleon AB
Windefalk

1991 infördes lag om OVK protokoll i byggnader här krav ställs på fastighetsägare däribland bostadsrättsföreningar om att regelbundet genomföra en så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa ett gott inomhusklimat i byggnader och att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Sveair AB har certifierad personal för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i Stockholm, som säkerställer inomhusklimatet och funktionen av ventilationssystem.

Det är viktigt att inte bara utföra OVK utan att underhålla och justera ventilationen i byggnaden. Injustering utförs i samband med att nya ventilationssystem monteras eller vid underkänd OVK där åtgärd blir att justera flödet. Den första injusteringen av nya ventilationssystem är viktig då den lägger grunden för inomhusklimatet och även kommande besiktning. När ventilationssystemet är väl injusterat minskar det risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- eller eventuella radonproblem. Efter det kontrolleras injustering och luftflöden regelbundet. Sveair AB injusterar alla typer av ventilationssystem i Stockholm och erbjuder noga utförda injusteringar tillsammans med fullständig dokumentation.

Att ventilationskanalerna hålls rena är en förutsättning för ett gott inomhusklimat där gammal luft förs bort och ny luft tas in.
Att regelbundet rengöra din ventilation hjälper dig att minska din energiåtgång och du slipper de hälsoriskerna som ett smutsigt/dåligt skött ventilationssystem medför.

Ett välfungerande ventilationssystem i hemmet hjälper till att snabbt få ut den förorenade luften och ta in frisk luft.

Sveair AB rengör samt kontrollerar alla typer av ventilationssystem i byggnad i och utanför Stockholm.

Ett allvarligt problem är det som leder till att radon sprids i byggnaden. Det här kan ske när ventilationssystemet inte är justerat på rätt sätt.
Sveair AB utför radonmätningar/utredningar samt sanerar eventuella förhöjda radonhalter i Stockholm. Vi har möjlighet att utföra både långtidsmätning & korttidsmätning av radonhalten.

Sveair ab

Vi utför tjänster inom ventilation i Stockholm
och har vårt kontor beläget i Enskede.
Org.nr 556866-2646