Välkommen till Sveair ABVi är ett företag med över 35 års erfarenhet i branschen som utför allt inom ventilation, Ovk-besiktningar, åtgärder, injustering, rengöring samt montagejobb.

Vi jobbar i dagsläget med bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, industrier, vårdfastigheter samt kommuner.

Våra medarbetare är riksbehöriga OVK-kontrollanter. (Riksbehörighet K)

Vår ambition är att hjälpa Er till ett bättre inomhusklimat.
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Vad innebär OVK?
Sedan 1991 finns det en förordning som innebär att funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, i byggnader ska utföras. Av reglerna framgår hur funktionskontrollen går till. Det är byggnadens ägare ska se till att den görs.

Syftet är bland annat att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och vid en besiktning kontrollera hur ventilationsanläggningen sköts och fungerar. Funktionskontroll ska utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, en första besiktning, eller vid en ombyggnad som även omfattat ventilationssystemet. Befintliga byggnader ska kontrolleras vid regelbundet återkommande besiktningar.
   
OVK intervaller
Här nedan följer en tabell med tidpunkt för besiktning samt kategori av byggnader samt den behörighet som krävs
BesiktningBesiktningsintervallBehörighet
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S.F.FX-ventialtion3 ÅrN
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT.FTX-ventialtion3 ÅrK
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S.F.FX-ventialtion6 ÅrN
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT.FTX-ventialtion3 ÅrK
En och tvåbostadshus med F.FT.FTX-ventialtionEndast kontroll vid nybyggnad/nyinstallationN